Ayuntamiento de Barañain/Barañaingo Udala

OINARRIZKO GIZARTE-ZERBITZUA

Servicios

Helbidea: Nelson Mandela Bake Plaza, zk.g. 31010 Barañain (NAFARROA)

Telefonoa: 948 19 98 70

e-posta: ssb@baranain.com

Bulegoko ordutegia: astelehenetik ostiralera 8:30etik 14:00etara.

Beste ordutegi batzuk: astelehen, astearte, asteazken eta ostegunetan, 10:00etatik 13:00etara.

Arduradun politikoa: Fatima Sesma Vallés

Talde profesionala:

 • 5 gizarte-langile.
 • Enplegu Sozial Babestuko monitore bat.
 • 2 Ofizial administrari.

BA AL DAKIZU OINARRIZKO GIZARTE-ZERBITZUAK ZUGATIK EGIN DEZAKEEN GUZTIA?

Oinarrizko Gizarte Zerbitzuaren prestazioei eta baliabideei buruzko informazio-liburuxka:

EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIAREN BIKTIMEI ARRETA INTEGRALA EMATEKO UDAL INFORMAZIOA

Oinarrizko Gizarte Zerbitzuaren prestazioei eta baliabideei buruzko informazio-liburuxka.

Emakumeen aurkako Indarkeriaren Biktimen Informazioa:

HARRERA ETA GIZARTE-ORIENTAZIOKO PROGRAMA

Herritarren eskaerei lehen erantzuna ematen dien programa, gizarte-babeseko prestazioak eskuratuz eta, beharrezkoa bada, lehen mailako arretako edo arreta espezializatuko gainerako programak eskuratuz.

Hauek dira eskaintzen diren prestazio teknikoak:

 • Gizarte-orientazioa eta aholkularitza.
 • Balorazio soziala.
 • Gizarte- eta gizarte-hezkuntzako diagnostikoa.
 • Oinarrizko Gizarte Zerbitzuko lehen mailako arretako beste programa batzuetara bideratzea.
 • Beste zerbitzu espezializatu batzuetara bideratzea (gizarte-zerbitzuen sistematik edo gizarte-babeseko beste sistema batzuetatik).
 • Egindako esku-hartzeen ondorengo jarraipena.
 • Prestazio ekonomikoak izapidetzea: errenta bermatua, larrialdietarako laguntza ekonomikoak, aparteko laguntzak.
 • Komunitatearen beharrak eta arrisku eta zailtasun sozialeko egoerak ezagutzea, talde, erakunde eta elkarte komunitarioekin harremanetan jarrita.
 • Gizarte-jarrera positiboak sustatzera eta komunitatea pertsonengan eta taldeengan eragina duten arazoei buruz sentsibilizatzera bideratutako jarduerak garatzea.
 • Gizartean parte hartzea sustatzea, gizartean laguntzeko moduak bultzatuz.

AUTONOMIA PERTSONALA SUSTATZEKO ETA MENDEKOTASUN-EGOERAN DAUDEN PERTSONEI ARRETA EMATEKO PROGRAMA

Autonomia pertsonala sustatzeko, mendetasun-egoerak prebenitzeko eta autobaliozkotasun-zailtasunak dituzten pertsonen eta mendekotasuna duten edo ohiko ingurunean egoteko arriskuan dauden pertsonen premiei erantzuteko jarduerak biltzen dituen programa. Hori guztia banakako, taldeko eta komunitateko esku-hartzearen bidez.

Hauek dira eskaintzen diren prestazio teknikoak:

 • Mendekotasun-egoera baloratzeko zerbitzua.
 • Mugikortasunerako laguntza teknikoak mailegatzeko zerbitzua.
 • Telelaguntza-zerbitzua.
 • Autonomia pertsonala sustatzeko eta mendekotasuna prebenitzeko zerbitzua: familia Atsedentzeko Baliabidea.
 • Etxez etxeko laguntza-zerbitzua.
 • Janaria etxez etxe banatzea.
 • Erretiratuen elkarteak: bakearen plaza eta Kaimito plaza.
 • Bono-Taxi.

HAURREI ETA FAMILIEI ARRETA EMATEKO PROGRAMA

Haurren eskubideak bermatzea du helburu, haurren garapen pertsonala ahalbidetuko duen ingurunea ziurtatuz, prebentzio-, sustapen-, babes-, laguntza pertsonal, familiar eta sozialeko neurrien bidez, bai eta familiaren esku-hartzearen bidez ere, babesgabetasun-egoerak gertatzen direnean eta adingabeen instituzionalizazioa saihesten denean.

Hauek dira eskaintzen diren prestazio teknikoak:

 • Babesgabetasuneko eta gizarte-gatazkako egoerak prebenitzeko zerbitzua.
 • Babesgabetasun-egoerak detektatzeko eta deklaratzeko zerbitzua.
 • Familian esku hartzeko zerbitzua, babesgabetasun arin eta ertaineko egoeretan.
 • Gizarte-gatazkan dauden familiei aholkularitza ematea.
 • Baragazte Gazte Zentroa (12-18 urte).
 • Ludoteka Haur Zentroa (6-12 urte).

Aholkularitza Juridikoa

Oro har, zuzenbide zibilari, ezkontza- eta familia-zuzenbideari, ondorengotzari, zigor-zuzenbideari eta lan-zuzenbideari buruzko aholkularitza juridikoa ematen du.

Espezifikoki: generoagatiko eta/edo genero-indarkeriagatiko diskriminazioa jasan duten eta arreta eta aholkularitza integrala eta espezializatua behar duten emakumeei informazioa, laguntza eta aholkularitza ematea.

Aholkularitza Psikologikoa

Oro har, banakako aholkularitza psikologikoa ematen die banantze traumatikoen eta familia-gatazken ondoriozko egoera kritikoek eragindako laguntza psikologiko espezifikoa behar duten pertsonei, eta arreta berezia eskaintzen die generoagatiko eta/edo genero-indarkeriagatiko diskriminazioa jasaten duten edo pairatu duten emakumeei.

GIZARTERATZEKO PROGRAMA

Gizarte-bazterkeriako arriskuan edo egoeran dauden pertsonak gizarteratzen laguntzea du helburu, edozein esparrutan. Horren helburua da ahultasun- edo urrakortasun-egoera duten pertsonei gizarteratzen laguntzea, eta horrek gizarte-bazterkeria eragin edo eragin dezake, defizitak edo premiak hainbat eremutan aldi berean gertatzen direnean, horien artean nahitaez langileak sartuta (gaitasun pertsonalak, gaitasun sozialak, etab.).

Hauek dira eskaintzen diren prestazio teknikoak:

 • Babestutako gizarte-enplegua.
 • Lan-orientazioa/enplegu-poltsa.
 • Prestakuntza- eta lan-ibilbidea diseinatzea.
 • Prestakuntza-ikastaroak.
 • Gizarte-laguntzako zerbitzua (EISOL).
 • Baliabide espezifikoetara eta gizarte-erakundeetara bideratzea: EISOVI, Caritas, etab.

GIZARTE-EKINTZAKO PROGRAMA

 • Garapenerako lankidetza proiektuetarako dirulaguntzak.
 • Gizarte-ekimeneko erakundeentzako dirulaguntzak.

 

Volver arriba