35/2020 FORU AGINDUAren bidez, uztailaren 17koa, Osasuneko kontseilariak emana, agintzen da jarduera oro eten dadila Nafarroako Foru Komunitatean kokatuta dauden “aisialdiko etxabe” edo “pipero” deituriko lokaletan eta antzekoetan.

Neurri hau berrikusten ahalko da uneko egoera epidemiologikoaren bilakaeraren arabera.

35/2020 Foru Agindua