Gazteria2019ko maiatzaren 17an, Tokiko Gobernu Batzarrak eginiko ohiko bileran akordio hau hartu zuen, 2019an udalekuetara joateko diru laguntza eskuratzeko. Dirulaguntzak emateko oinarri arauemaileak atxikitzen dira.

Deialdiaren baldintzak (beste batzuen artean):

 • Barañainen bizi eta erroldan, gutxienez, eskaera egindako egunetik urtebeteko antzinatasuna duten neska-mutilentzako:
  · 8 eta 16 urte bitarteko neska-mutilentzat (2003 eta 2011 urteen artean jaiotakoak).
  · Udalekuak 5 egun baino gehiago eta 15 egun baino gutxiago iraun beharko du.
  · Barañaingo Udalak soilik lagunduko du diruz udaleku bakarra, pertsona bakoitzeko eta urteko, eta ez dira onartuko izaera bereko jarduerengatiko eskaerak baldin eta gainerako arloengandik jaso badute.
 • Diruz lagundu daitezkeen jarduerak burutzeko epealdia izango da aurtengo urteko ekainaren 15etik irailaren 15era.
 • Eguneratuak izatea Barañaingo Udalarekiko tributu-obligazioak.
 • Dirulaguntzaren kopuruak ez du, inolaz ere, udalekuaren prezioaren % 50etik gora egingo, eta gehienez ere 125 euro emango dira.
 • Instantzia orokorra erabilita aurkeztu behar da eskaera, Herritarrak Hartzeko Bulegoan edo erregistro elektronikoaren bidez (eskura Egoitza elektronikoan sartuta, www.barañain.eus helbidean).
 • Eskaerak aurkezteko epealdia 2019ko uztailaren 16tik irailaren 20ra artekoa izanen da.
 • Ondorengo agiriak aurkeztu beharko dira:
  • Eskabidea, Barañaingo Udalaren eredu ofizialarekin bat datorrena. Udalekuetan parte hartu duenaren amaren, aitaren edo bere izenean ari den ordezkariaren izena agertuko da. (dokumentua atxikituta)
  • Udalekuetara joateko betea izan den izenematearen frogagiria.
  • Udalekura joan ahal izateko erakunde antolatzaileari egindako transferentzia edo ordainketaren frogagiria.
  • Udalekuko asistentzia egiaztagiria, jardueren egitarauarekin batera.
  • Udalak ofizioz egiaztatuko du eskatzaileak Barañainen erroldatuta daudela, eta Udalarekiko zerga-betebeharrak egunean dituztela ere bai.
  • Dagokion ordainketa transferentzia bidez egiteko eskaera, aurkeztu den eskaera-orri ofizialean agertzen den eskatzailearen izen berean. (dokumentua atxikitut

Informazio gehiago oinarrietan edo 948.38.59.25 telefonoan.

JUV-BASES SUBV. CAMP. BILINGÜE-2019ok

Solicitud de abono por transferencia

instancia_general