Destacados en portadaBarañaingo Udaleko Tokiko Gobernu Batzarrak 2018ko otsailaren 9an hartutako erabakiaren bidez onetsi dira 2018an autoenplegua sustatzeko laguntzak arautzen dituzten oinarriak. Haien bidez sostengu eta bulkada eman nahi zaio autoenpleguari, diruz laguntzen diren zenbait jarduketa-lerroren bitartez.

Oinarri arau emaileak eta eskabideak eskura egonen dira bai Barañaingo Udaleko Herritarrak Hartzeko Bulegoan bai Udalaren web orrian: www.barañain.eus

Iragarkia NAOn

Diru-laguntzen Publizitaterako Sistema Nazionalera esteka

Diru laguntzen oinarrak 2018an autoenplegua sustatzeko

Eskaera eta eranskinak, 2018 autoenplegu diru-laguntzetarako

39. Aldizkaria 2018ko -Otsailaren 23a