Ekonomia eta finantza egoera

Atal honetan ondoko gaiei buruzko informazioa eskaintzen da: udalaren aurrekontua, honen exekuzio mailaren egoera eta udalaren hornitzaileen gaineko xehetasunak.

 • Udal aurrekontua.
  1. 2017ko ekitaldiko Udaleko laburpena kapituluen arabera 
  2. 2017ko ekitaldiko Udaleko aurrekontu organikoa. 
  3. 2017ko ekitaldiko Udaleko aurrekontu ekonomiko-funtzionala.
  4. 2017. urteko aurrekontua gauzatzeko araua. Barka eragozpenak, euskaraz jartzeko lanean ari gara. (Gaztelaniaz)

 • Gastuen eta diru-sarreren aurrekontuaren gauzatze egoera
 • Zerga bidezko diru-sarrerak biztanleko
 • Gastuak biztanleko
 • Inbertsioa biztanleko
 • Kobrantzaren batez besteko epealdia
 • Hornitzaileei ordaintzeko merkataritza-eragiketetan, berankortasunaren aurkako borrokei buruzko hiruhilekoan behingo txostenak.
 • Udalaren zor bateratuaren zenbatekoa. Aurreko urtealdiekiko alderaketa.