ONARTUEN eta KANPO GERATU DIRENEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA