Baldintzak, musika-hizkuntza eta musikaren hastapenetarako irakasle izateko izangai-zerrenda bat osatzeko, aldi baterako kontratu bidez betetze aldera, udalaren “Luis Morondo” Musika Ikastetxearen zerbitzura aritzeko.

Azken akta

Proba praktikoaren emaitza

Proba teorikoaren emaitza

Baldintza plegua

Eskabidea