DIRU-LAGUNTZEN DEIALDI PUBLIKOA, BARAÑAINGO IKASTETXEETAN 2016/2017 IKASTURTEAN ESKOLAZ KANPOKO JARDUERAK ETA JARDUERA OSAGARRIAK EGITEKO.

Deialdia/Convocatoria

Eskaera-orria/Impresos para la solicitud:

Justifikaziorako inprimakia/Impreso para la justificación: