Deaildi honen oinarri arau-emaileak, eskabideak eta eranskinak eskura egonen dira Barañaingo Udaleko Herritarrak Hartzeko Bulegoan bai Udalaren web orrian.

Eskaerak aurkezteko epea: Eskabideak aurkezteko epea 2017ko abenduaren 22an amaitujo da.

Barañaingo Udaleko erregistro elektronikoan aurkeztu behar dira eskaerak.

Convocatoria /Deialdi

Instancia

Anexo I / I. Eranskina

Anexo II /II. Eranskina

Resolución de las subvenciones / Diru-laguntzen ebazpena

Justificación de la subvención / Diru-laguntzaren justificazioa: Anexo III /III. Eranskina