Esleipena

Esleipen proposamena

Lizitazio iragarkia Nafarroako Kontratazioen Atarian (sarbidea du klausula administratiboen plegura, eta Egikaritze-proiektura).