• Indarrean dauden 2021eko ordenantza fiskalak eta tarifak.