Fiskalak

  • Indarrean dauden 2017eko ordenantza fiskalak eta tarifak.