• Indarrean dauden 2018ko ordenantza fiskalak eta tarifak.