• Indarrean dauden 2020ko ordenantza fiskalak eta tarifak.