2017ko ekitaldiko Udaleko Ekonomiko-Funtzionala 33 KB

2017ko ekitaldiko Udaleko aurrekontuaren likidazioa 24,6 KB